Nakon završetka Prvog svjetskog rata, jedna od sila pobjednica, Kraljevina Italija, okupirala je te potom anektirala nekadašnji teritorij Austro-Ugarske Monarhije na sjevernom Jadranu. Kolonizatorski odnos prema novopripojenim teritorijima, koji je dodatno zaoštren dolaskom fašista na vlast u Italiji (1922.), uzrokovao je veliku migraciju slavenskog stanovništva iz Julijske krajine, pa tako i iz Istre i Kvarnera.

Veliki broj emigranata naselio se u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Centar ove emigracije bio je Zagreb, ali su mnogi emigranti bili prisutni i u drugim gradovima Kraljevine SHS. Među njima je bio i Novi Sad, gdje su, čekajući promjenu međunarodne političke situacije i nadajući se doglednom povratku u zavičaj, Istrani razvili bogat društveni, kulturni i politički život.

Predavač

Vojislav Martinov, prof.

Datum

7. lipnja 2018.

Mjesto

Dom antifašista, Pula

Moderator

dr. sc. Milan Radošević
O predavaču

Vojislav Martinov, prof.

Vojislav Martinov (1981, Novi Sad, Republika Srbija), kustos, povjesničar. Diplomirao je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2009.), a zvanje magistra povijesti stekao je 2011. obranom teme „Eho limenih doboša – izveštaji lista „Politika” iz Vajmarske republike (1930-1934)”.

Od 2015. godine je na doktorskim interdisciplinarnim studijama iz humanistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2012. zaposlen kao kustos Zbirke odlikovanja, medalja, značaka, povelja i plaketa, Odjela za suvremenu povijest Muzeja Vojvodine. Suradnik je Srpskog biografskog rječnika (Matica srpska) i Enciklopedije Vojvodine (VANU). Učesnik je međunarodnog studijskog programa „Exhibiting contepmorary history“ Europskog kolegija i Sveučilišta u Jeni (2016/2017).

Od 2012. surađuje sa Društvom za istinu o NOB i Jugoslaviji, Alternativnom kulturnom organizacijom (AKO) i Udruženjem antifašista Novog Sada. Član je uredništva časopisa „Margina“ iz Novog Sada. Autor je više publicističkih tekstova povijesno-političke tematike.