Stoljeće europskog antifašizma

Projekt „Stoljeće europskog antifašizma. Istra između lokalnog i globalnog“ nastavak je i, po svom opsegu i sadržaju, proširenje projekta „Istarske sudbine: lstrani u sabirnim i zarobljeničkim logorima za Drugoga svjetskog rata i poraća“ koji su 2010. godine pokrenuli Igor Jovanović, prof. i Igor Šaponja, prof., članovi Istarskog povijesnog društva, s ciljem prikupljanja svjedočanstava preživjelih istarskih logorašica i logoraša i bilježenja njihovih iskustava. Fašizam i njemu suprotstavljeni antifašizam, koji se u Istri javlja 1919., među prvima u svijetu  (2019. obilježava se stota godišnjica), predstavljaju ključne antipode koji su Istru oblikovali u svakom pogledu – demografskom, političkom, gospodarskom, kulturnom.

Iako je do danas objavljen veći broj, prije svega povijesnih, studija o tim problemima, mnoga su pitanja ostala gotovo posve otvorena ili, pak, nedovoljno istražena. Oba su fenomena do danas bila uglavnom razmatrana kroz politički aspekt, odnosno nisu postavljana u kontekst ukupnog razvoja i kretanja istarskog društva, u svoj njegovoj etničkoj i kulturnoj pluralnosti.

Stoga, projekt ima namjeru fenomen antifašizma interdisciplinarnim pristupom promatrati u njegovoj slojevitosti i interakciji niza čimbenika i struktura: radništva, građanstva, nacionalnih manjina, žena i ženskog mirovnog aktivizma, Crkve, emigracije, istovremeno uzimajući u obzir globalne geopolitičke i geostrateške mijene i procese. Time će doprinijeti znanstveno utemeljen(ij)oj interpretaciji antifašizma u Istri i susjednim krajevima, posebice njegova formativnoga razdoblja, a uz postojeće spoznaje rezultati bi se putem javnih predavanja i predstavljanja novih knjižnih izdanja predstavili široj javnosti s posebnim fokusom na učenike i studente u sklopu nastavnih i vannastavnih aktivnosti, s ciljem baštinjenja antifašizma kao važnog čimbenika istarskog identiteta i kulture, od samih početaka usko vezanoga s poticanjem multikulturalnosti, slobode govora, a protiv svakog oblika nasilja.

Picture of Renato Matić
dr. sc., voditelj projekta

Renato Matić

Doktor znanosti, polje sociologija, izvanredni profesor. Od 2007. do 2011., docent i pročelnik Odjela za sociologiju, a od 2017. redoviti profesor na studiju sociologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. U okviru znanstvenog rada bavi se sociologijom kriminala i društvene devijantnosti, društvenim uzrocima korupcije, te društvenim uzrocima nasilja, predrasuda i zločina iz mržnje.

Picture of Milan Radošević
dr. sc., voditelj projekta

Milan Radošević

Doktor znanosti, polje povijest, profesor talijanskog jezika i književnosti, znanstveni suradnik. Od 2008. zaposlen u pulskoj područnoj jedinici Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci. Uže područje njegova istraživanja odnosi se socijalnu i političku povijest Istre između dva svjetska rata.

Picture of Anita Dremel
dr. sc., suradnica

Anita Dremel

Doktorica znanosti, polje sociologija, docentica. Nositeljica je više predmeta na diplomskim studijima sociologije Filozofskom fakultetu u Osijeku, gdje trenutno radi. Bavi se kulturalnom sociologijom, sociologijom roda, sociologijom moći, narativima modernizacije i diskursom.

Picture of Vedran Dukovski
mag.hist., suradnik

Vedran Dukovski

Magistar povijesti, doktorand na poslijediplomskom doktorskom studiju moderne i suvremene povijesti u Zagrebu. Zaposlen u Državnom arhivu u Pazinu. Bavi se suvremenom nacionalnom i svjetskom poviješću.

Picture of Igor Jovanović
prof., suradnik

Igor Jovanović

Profesor hrvatskog jezika i književnosti i povijesti, zaposlen u Osnovnoj školi Veli Vrh Pula. Doktorand na studiju povijesti Univerze na Primorskem u Kopru. Uže područje njegova znanstvena interesa odnosi se na istarske logoraše u Drugom svjetskom ratu te ilegalne migracije iz Istre u desetljećima nakon Drugog svjetskog rata.

Picture of David Orlović
mag.hist., suradnik

David Orlović

Magistar povijesti. Radi u Osnovnoj školi Monte Zaro u Puli i Osnovnoj školi Mate Demarin u Medulinu. Bavi se socijalnom i vojnom poviješću Istre za razdoblja Prvog svjetskog rata i međuraća.

Picture of Igor Šaponja
prof., suradnik

Igor Šaponja

Profesor hrvatskog jezika i književnosti i povijesti. Zaposlen u Ekonomskoj i Strukovnoj školi Pula. Intenzivno proučava temu vezanu za istarske logoraše u Drugome svjetskom ratu.

Picture of Alen Tafra
dr. sc., suradnik

Alen Tafra

Doktor filozofije, profesor povijesti. Nastavnik povijesti i filozofije u Gimnaziji Pula više od dvadeset godina. Područje interesa prepoznaje naročito u filozofiji povijesti, intelektualnoj povijesti, filozofiji politike i filozofiji kulture, pritom naglašeno nastojeći oko razvoja interdisciplinarnog pristupa.

Picture of Stipan Trogrlić
dr. sc., suradnik

Stipan Trogrlić

Doktor znanosti, polje povijest, znanstveni savjetnik. Od dolaska u Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar u Puli godine 1995. intenzivno proučava ulogu Katoličke crkve u novijoj i suvremenoj istarskoj povijesti, posebno u nacionalno-političkim zbivanjima.

0
Suradnika na projektu
00
Aktivnosti
000
Minuta video materijala
00
Intervjuirano osoba

Projekt „Stoljeće europskog antifašizma. Istra između lokalnog i globalnog“ nastavak je i, po svom opsegu i sadržaju, proširenje projekta „Istarske sudbine: lstrani u sabirnim i zarobljeničkim logorima za Drugoga svjetskog rata i poraća“ koji su 2010. godine pokrenuli Igor Jovanović, prof. i Igor Šaponja, prof., članovi Istarskog povijesnog društva, s ciljem prikupljanja svjedočanstava preživjelih istarskih logorašica i logoraša i bilježenja njihovih iskustava. Fašizam i njemu suprotstavljeni antifašizam, koji se u Istri javlja 1919., među prvima u svijetu  (2019. obilježava se stota godišnjica), predstavljaju ključne antipode koji su Istru oblikovali u svakom pogledu – demografskom, političkom, gospodarskom, kulturnom.