Kritička i savjesna revizija je sama duša povijesne refleksije i istraživanja. Kako adekvatno odgovoriti na val povijesnog revizionizma negoli nekom novom povijesnom revizijom (preispitivanjem, izmjenom, dopunom)? Na tom tragu predavanje fašizmu pristupa kao ekstremnoj inačici eurocentrizma. Fokus izlaganja posebno je usmjeren na orijentalizam diskursa talijanskog fašizma i njemačkog nacionalsocijalizma, i to u razdoblju postanka tih pokreta.

S obzirom da fašistički diskurs inzistira na monolitnim identitetima i strogom razgraničenju u odnosu na Istok – na kojemu poglavito prepoznaje svoje arhi-neprijatelje - posebna je pažnja pridana pojavi fašizma na području bivšeg Austrijskog primorja, u čijem je sastavu bila i Istra.

Predavač

dr. sc. Alen Tafra

Datum

29. ožujka 2019.

Mjesto

Klub Kotač, Pula

Moderator

dr. sc. Milan Radošević
O predavaču

dr. sc. Alen Tafra

Alen Tafra (1969., Pula), doktor filozofije, profesor povijesti. Od 1995. zaposlen je kao nastavnik povijesti u Gimnaziji Pula, gdje je predavao i filozofiju, etiku i logiku. Od 2009. vanjski suradnik je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, gdje je do 2018. kao nositelj predavao niz različitih kolegija. Pokrenuo je 2012. novi izborni kolegij Filozofija povijesti na Odsjeku za povijest Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koji je realiziran u akademskim godinama 2013./2014. i 2015./2016. Član je HFD-a (Hrvatsko filozofsko društvo). Surađuje kao stručni recenzent u više znanstvenih časopisa. Objavio je deset izvornih znanstvenih članaka, kao i veći broj ostalih stručnih članaka i recenzija. Magistarski rad objavio je 2008. u izdanju HFD-a kao autorsku knjigu Kulturni pesimizam u tradiciji filozofije povijesti. Djelomično preinačenu doktorsku disertaciju objavio je 2014. kao knjigu Eurocentrizam u filozofiji povijesti, u izdanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, i to kao udžbenik za sveučilišni kolegij Filozofija povijesti. Održao je veći broj predavanja na domaćim te međunarodnim znanstvenim simpozijima. Područje svojeg interesa prepoznaje naročito u filozofiji povijesti, intelektualnoj povijesti, filozofiji politike i filozofiji kulture. Pritom naglašeno nastoji oko razvoja interdisciplinarnog pristupa. Aktivan je član Istarskog povijesnog društva, a trenutno sudjeluje u projektu “Stoljeće europskog antifašizma: Istra između lokalnog i globalnog”.