Vladimir Vlahović o životu nakon Drugog svjetskog rata i odlasku iz Istre

  • Ime i prezime

    Vladimir Vlahović

  • Kategorija

    Poratna obnova Istre

  • Vidoe isječaka

    1

Vladimir Vlahović rođen je 9. travnja 1932. u Tinjanu. Otac Anton i majka Ivanka (rođ. Levak) bavili su se poljoprivredom. Za vrijeme fašističke okupacije Istre, prezime im je glasilo „Vlahovih“. Talijnasku osnovnu školu pohađao je u Tinjanu.

Pri završetku Drugog svjetskog rata zapošljava se u Elektroistri, no ubrzo odlazi služiti vojni rok u Požarevac, gdje je godinu dana pohađao školu za automehaničara. U Požarevcu je pohađao godinu dana školu za zanat, te je dodatno obogatio znanje vlastitih radnih vještina. Nakon što se vraća u Pulu vraća se u Elektroistru, no ponovno upisuje školu, ovoga puta trogodišnju Majstorsku školu. U vojsku ponovno odlazi 1952., te je bio desetar. U Istru se vraća 1955. godine.

U ljeto 1961. odlazi iz Istre. Prvo je boravio 10 mjeseci u Italiji, grad Latina, koji je bio poznati grad za političke izbjeglice, koji nisu mogli tražiti azil u Italiji. Zatim odlazi u Napulj gdje brodom dirketno putuje do Melburna, Australija, gdje će se zadržati. U Australiji se zapošljava u hidrocentrali, te dobiva potrebnu edukacije, što stučnu, a što jezičnu.