Svjedočanstvo Rine Smajla o zatočeništvu u Bergen-Belsenu

  • Ime i prezime

    Rina Smajla

  • Kategorija

    Istra u Drugom svjetskom ratu, Istrani u koncentracijskim logorima

  • Video isječaka

    1

Rina Smajla rođena Škuflić, 26.10.1927. u Muntiću od oca Jerolima i majke Marije Vlačić. Otac je radio u tvornici cementa u Puli, a majka je bila domaćica. U Muntiću je završila i pet razreda osnovne talijanske škole, imala je još četvero braće i sestara.

Otac i djed su bili politički angažirani, no ona kao dijete to nije razumijela. Kad je pala Italija, sa 16 godina priključila se partizanskom pokretu. Postala je članica komiteta SKOJ-a i sjeća se da su kao omladinci organizirali akcije, pilili telefonske stupove i ispisivali parole protiv fašizma. Mnogi u njezinom selu su ustali protiv fašizma, ali su mnogi i završili u logorima poput nje. Između njih i njezin djed i otac.

Rina je uhapšena na samom kraju rata 25.01.1945. Netko ju je izdao. Dok je boravila u svojoj kući fašisti su je opkolili i zajedno s još nekim mještanima uhapsili je i sproveli je u pulski zatvor. Brzo je odvedena u tršćanski zatvor Coroneo, a nakon toga deportirana je za Njemačku. Kako je bio sam kraj rata u Njemačkoj je vladao kaos. Prvo su ih sproveli u logor Ravensbruck, a nakon toga za Bergen-Belsen gdje su je dočekali apokaliptični prizori.