Pobuna u Raši, deportacija u Dachau i povratak u Istru

  • Ime i prezime

    Frane Galant

  • Kategorija

    Istra u Drugom svjetskom ratu, Istrani u koncentracijskim logorima

  • Video isječaka

    3

Frane Galant rođen je 5. rujna 1925. godine u selu Galant. Osnovnu talijansku školu završio je u Žminju. U djetinjstvu je pomagao obitelji čuvajući ovce, a u odrasloj se dobi zaposlio u rudniku Raša gdje je ostao raditi i nakon kapitulacije Italije. S obzirom da mu nisu sve plaće isplaćene na vrijeme jednog se dana pobunio te biva teško pretučen ostavši bez zubiju i optužen da je partizan.

Uhićen je i poslan u pulski zatvor iz kojeg je u kratkom roku prebačen u tršćanski Coroneo. U siječnju 1944. godine deportiran je u logor Dachau gdje je upućen na rad u tvornicu aviona. U logoru je upoznao surove uvjete u obliku loše hrane, teškog rada te strogih kazni, a baraka u kojoj je spavao bila je prenapučena logorašima. Preživio je nekoliko savezničkih bombardiranja.

Nakon oslobođenja logora dva je mjeseca proveo na oporavku, a onda se uputio prema Trstu te brodom do Pule. Prema vlastitoj kući uputio se pješice. Vratio se na posao u rudniku Raša, a 1949. godine zasnovao je obitelj.

Uzimanje krvi

Tu su mi uzeli krvi jedno litru i po u dva dana i već nis moga niš, pa su me vrgli nazad u Dachau. Tamo sam si bi malo pomoga. Pokle sam dela u fabriki tenkova...jer trebalo je njima krvi, njihovim ranjenikom...Nas je bilo dvadesetak tih mladih, su nas pobrali jeno jutro u dva dana i su nam krv uzimali.

Glad

Hrana...to je bi glad, brižna hrana, kumpir...dva puta na dan. Kad smo radili smo imali i tri puta na dan ma smo radili dvanaest ur.