Petar Štokovac o bratu i narodnom heroju Jovanu te bijegu od fašizma

  • Ime i prezime

    Petar Štokovac

  • Kategorija

    Istra između dva rata, Istra u Drugom svjetskom ratu

  • Petar Štokovac

    1

Petar Štokovac rođen je 8. srpnja 1927. u Peroju. Pod utjecaj talijanskog fašizma u Istri, zajedno s čitavom obitelji 1931. godine emigrira u Srijemsku Mitrovicu, Kraljevina Jugoslavija. Takve oklonosti bude u njemu antifašistički duh dok je još bio dijete.

Bio je četvrto dijete osmeročlane obitelji. Imao je tri brata – Jovana, Milana i Teodora, te sestre Sofiju i Anu. Donosi svjedočanstvo o bratu Jovanu Štokovcu, narodnom heroju. Jovan Štokovac rođen je 1922. godine, također u Peroju gdje je išao u talijansku školu. Bio je među prvim partizanima, te je sudjelovao u oslobađanju Srijemske Mitrovice kao komesar brigade.

Petar Štokovac svoje školovanje započinje 1934. godine u Srijemskoj Mitrovici. Od 1942. do 1943. radio je u srijemskomitrovačkoj pivovari, a nakon toga se pridružuje partizanskom pokretu. Kao partizan najviše je djelovao na kragujevačkom području kao obezbjeđenje gavnoga štaba autonomne pokrajine Vojvodine. Prvo je djelovao kao delegat, nakon čega je primljen u Komunističku partiju Jugoslavije, da bi od običnog vojnika dospio do položaja komesara.

U Istru se vraća 1948. godine.