Ida Legović – Od pokreta otpora do Bergen-Belsena

  • Ime i prezime

    Ida Legović

  • Kategorija

    Istra u Drugom svjetskom ratu, Istrani u koncentracijskim logorima

  • Video isječaka

    1

Ida Legović rođena je 14. rujna 1922. godine u Radošima Višnjanskim. U Višnjanu je završila osnovnu školu. Poput većine stanovnika njezinog kraja, Ida je aktivno pomagala antifašistički pokret postavši sekretar SKOJ-a za svoj kraj.

Uhvaćena je i odvedena na ispitivanje na samom kraju rata nakon što je u bilježnici ubijenog partizana pronađeno zapisano njezino ime. Prvo je sprovedena u pazinski zatvor, a potom u tršćanski zatvor Coroneo.

Nakon deset dana deportirana je u logor Bergen-Belsen. Prije odlaska iz Trsta posjetila ju je majka i donijela joj kruha koji joj je pomogao da preživi transport. Situacija u logoru bila je kaotična zbog prenapučenosti i preminulih logoraša koji su ležali na gomili. Tijekom dva mjeseca boravka uglavnom je pokapala mrtve logoraše.

Sredinom travnja 1945. godine logor je oslobođen, a Ida je zajedno s ostalim logorašima prvo smještena u bolnicu, a onda obližnji hotel na oporavak. Nakon što se oporavila transportom je poslana kući. Vlakom je putovala preko Njemačke, Austrije i Slovenije do Pazina gdje se ukrcala na autobus koji ju je odveo kući. Godine 1949. se udala i zasnovala obitelj.