Gvido Milanović o životu u Istri nakon Drugog svj. rata i odlasku i Švedsku

  • Ime i prezime

    Gvido Milanović

  • Kategorija

    Poratna obnova Istre

  • Video isječaka

    1

Gvido Milanović rođen je u Rakotulama 1941. godine. Otac Marko i majka Zora (rođena Kuzma) bili su oboje rođenjem iz Rakotula, te su imali 3 djece – sina Gvida i dvije kćerke. Za vrijeme talijanske okupacije Istre njihovo prezime glasilo je „Milanovich“, a otac mu je služio u talijanskoj vojsci.

Osnovnu školu završio je u Labinu, nakon čega upisuje trogodišnju školu za zanat u Bujama, smjer soboslikar. Vojsku je služio dvije godine, u razdoblju od 1960. do 1962., u Titogradu (današnja Podgorica, Crna Gora) i Beogradu u Vojnoj medicinskoj akademiji.

Nakon odsluženog vojnog roka odlazi iz Istre. Krećući se iz Poreča prema Kopru, nastavlja svoj put prema Gorici gdje prelazi talijansku granicu uz pomoć prijatelja iz vojske. Iz Gorice odlazi u Trst, a iz Trsta u Latinu gdje je čekao da mu se pruži nova prilika. Odbio je poziv da ode u Australiju te je dodatnih tri mjeseca u Latini čekao poziv za Švedsku. Naposljetku poziv za Švedsku dolazi, te iz Latina odlazi u Malmo gdje se zapošljava u ljevaonici željeza. Ipak, žudio je da bude vozač, te se na kraju i zapošljava kao vozač autobusa.

U Istru se vraća 1972. godine, te je također radio kao vozač autobusa za tvrtku „Kompas“ sve do odlaska u mirovinu.